Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín

Dňa 6. apríla 2009 sa na našej škole už tradične konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Víťazi 2. a 3. kategórie postupujú do obvodného kola, víťazi 4 kategórie do okresného kola.

Všetkým postupujúcim držíme v ďalších bojoch palce.

Celkové výsledky v poézii:

II. kategória:
miesto meno
1. Kristína Pintérová (2.G)
2. Roderik Končal (2.G)

III. kategória
miesto meno
1. Zuzana Čokynová (5.G)
2. Terézia Čokynová (3.G)
3. Martin Špacír (4.G)

IV. kategória
miesto meno
1. Timea Černayová (3.A)
2. Oliver Koprda (6.G)
Elena Zúborová (6.G)
3. Daniela Somorová (4.A)

Celkové výsledky v próze:

II. kategória:
miesto meno
1. Kristína Némethová (2.G)
2. Martina Lörinczová (2.G)
3. Rozália Tarrová (1.G)
Tajana Nagyová (1.G)

III. kategória
miesto meno
1. Natália Farkašová (4.G)
2. Nikoleta Slamková (4.G)
3. Veronika Rajbovská (4.G)

IV. kategória
miesto meno
1. Magdaléna Levická(1.A)
2. Radka Hajková (3.A)

Mgr. Blažena Valková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií