Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 9. 12. 2008 a 11. 12. 2008 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Ústnej časti predchádzala písomná časť, ktorá sa skladala z testovania štyroch zručností – slovná zásoba, gramatika, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. V ústnej časti študenti prešli dvoma úlohami – porozprávanie príbehu na základe obrázku a simulovaný dialóg.

Študenti súťažili v troch kategóriách – 2E (žiaci sekundy, tercie a kvarty), 2A (1. a 2. ročník štvorročného štúdia a 5. a 6. ročník osemročného štúdia) a 2B (3. a 4. ročník štvorročného štúdia a 7. a 8. ročník osemročného štúdia). Víťazi vo všetkých kategóriách postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční taktiež na našej škole.

Všetkým blahoželáme a víťazom držíme palce, aby čo najlepšie zabodovali v okresnom kole.

Celkové výsledky:

kategória 2E
miesto meno
1. Terézia Čokynová (3.G)
2. Dominika Džatková (2.G)
3. Barbora Novotná (4.G)

kategória 2A
miesto meno
1. Martin Šefčík (2.A)
2. Dávid Maťo (5.G)
3. Markéta Hajková (2.A)
Adam Jakab (5.G)

kategória 2B
miesto meno
1. Martin Hlavačka (8.G)
2. Martin Cigán (8.G)
3. Barbora Belovická (7.G)

Mgr. Mária Hritzová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií