Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

V pondelok 8. decembra 2008 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 15 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – 2A (mladší žiaci) a 2B (starší žiaci).

Písomná časť pozostávala z posluchu s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. V ústnej časti študenti preukázali svoje komunikačné zručnosti pri opise obrázku a voľnom rozprávaní na vybrané témy.

Prvé miesta neboli udelené ani v jednej zo súťažných kategórií.


kategória 2A
miesto meno
2. Jozef Major (1.A)
Oliver Koprda (6.G)
3. Matúš Tóth (2.A)

kategória 2B
miesto meno
2. Martin Cigán (8.G)
Martina Ulianková (7.G)
3. Martin Hlavačka (8.G)

Srdečne blahoželáme.

Mgr. Gabriela Bielaková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií