Štúrov Zvolen

Dňa 12. marca 2009 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili krajského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. V druhej kategórii obhájila Terezka Čokynová vlaňajšie prvenstvo, ale už vo vyššej kategórii. Napriek tomu, že bola medzi súťažiacimi najmladšia, zaujala porotu svojou doma pripravenou úvahou. Dobre si počínala i v druhom kole, kde si pripravila rozprávanie na tému, ktorú si vylosovala. Postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v júni vo Zvolene.

Mgr. Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií