Vedomostný kvíz s témou ľudských práv

Dňa 10. decembra 2008 sa pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv uskutočnil vedomostný kvíz, do ktorého sa zapojili triedy 4.-8.G a 1.-4.A. Študenti dokazovali svoje vedomosti z oblasti ľudských práva to riešením modelových situácií, vysvetlením pojmov a vyplnením testu. Znalosti zástupcov tried boli obdivuhodné, no víťaz mohol byť iba jeden.

Celkové umiestnenie:

1. miesto: 4.A (D.Somorová, E.Harová, P.Uhrin)
2. miesto: 3.A (M.Trungelová, L.Uhrinová, J.Gergel)
3. miesto: 8.G (M.Červená, I.Vašeková, J.Magula)

ďalšie poradie: 6.G, 7.G, 4.G, 5.G, 1.A, 2.A

Víťazom gratulujeme a všetkým triedam ďakujeme za účasť.

Romana Štefunková, Radka Hajková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií