Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

Do obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín postúpili víťazi školského kola. Všetci si počínali úspešne.

V poézii:
Adriana Poláková (sekunda) - 2.miesto
Teréria Čokynová (kvarta) - 3.miesto

V próze obe súťažiace vo svojej kategórii obsadili prvé miesta a postúpili do okresného kola, kde si tiež počínali úspešne.
Rozália Tarrová (sekunda) - 3. miesto
Natália Farkašová (kvinta) - čestné uznanie

Starší študenti postúpili priamo do okresného kola. V ňom Radka Hajková (4.A) obsadila 3. miesto a Paulína Mašeková (2.A) vybojovala krásne 1. miesto a postúpila do krajského kola.

Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií