Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Každoročne sa naši mladí recitátori stretávajú na súťaži v prednese poézie a prózy. V tomto školskom roku sa školské kolo konalo už v decembri, tesne pred vianočnými sviatkami. V prednese súťažilo 22 žiakov. O výsledkoch rozhodovala odborná porota v zložení Mgr. B. Valková, PhDr. M. Khürová a Mgr. B. Baráthová.

Výsledky v poézii
kategória B
miesto meno
1. Adriana Poláková (2.G)
2. Kristína Vranová (2.G)

kategória C
miesto meno
1. Terézia Čokynová (4.G)
2. Kristína Némethová (3.G)
3. Tatiana Kráľová (4.G)

kategória D
miesto meno
1. Radka Hajková (4.A)
2. Oliver Koprda (7.G)
Andrea Mladá (7.G)
3. Zuzana Čokynová (8.G)

Výsledky v próze
kategória B
miesto meno
1. Rozália Tarrová (2.G)
2. Branislav Koprda (2.G)

kategória C
miesto meno
1. Natália Farkašová (5.G)
2. Dominika Džatková (3.G)
3. Nikola Slamková (4.G)

kategória D
miesto meno
1. Paulína Mašeková (2.A)

Mgr. Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií