Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa na našom gymnáziu konalo v dňoch 14.12. a 16.12.2009. V prvom termíne súťažili kategórie nižšieho gymnázia - 1A (sekunda) a 1B (tercia a kvarta), v druhom termíne si svoje vedomosti overili študenti v kategórii 2A (1.A, 2.A, kvinta a sexta) a v kategórii 2B (3.A, 4.A, septima a oktáva).

Súťaž prebiehala štandardne - v dvoch častiach - písomnej a ústnej. Písomná časť pozostávala zo štyroch typov úloh - čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, cvičenia na gramatické javy a cvičenia na slovnú zásobu. V ústnej časti študenti absolvovali opis obrázku a situovaný rozhovor (roleplay).

Študentov hodnotila trojčlenná komisia zostavená z pedagógov vyučujúcich anglický jazyk na našej škole.

Oceneným študentom blahoželáme a víťazom držíme päste v obvodnom kole, ktoré ich čaká v januári a ktoré opäť organizuja naša škola.

Celkové výsledky:

kategória 2B
miesto meno
1. Lukáš Szabó (8.G)
2. Šimon Sádovský (8.G)
Dávid Bako (8.G)
3. Martin Šefčík (3.A)

kategória 2A
miesto meno
1. Dávid Maťo (6.G)
2. Adam Jakab (6.G)
3. Katarína Hlavačková (6.G)

kategória 1B
miesto meno
1. Lucia Horváthová (3.G)
2. Dominika Džatková (3.G)
3. Simona Pavelková (3.G)

kategória 1A
miesto meno
1. Lenka Miklóssyová (2.G)
2. Branislav Koprda (2.G)
3. Kristína Vranová (2.G)

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií