Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

Aj v tomto školskom roku si zmerali svoje vedomosti naši žiaci v svojom materinskom jazyku. Súťaž bola rozdelená na ústnu a písomnú časť. V písomnej časti preukázali svoje vedomosti z gramatiky a literatúry, tvorili reklamu na danú tému, pretransformovali daný text. V ústnej časti predniesli pripravenú úvahu, pričom museli preukázať schopnosti z rétoriky.

Súťažilo sa v troch kategóriách – A, B, C. Víťazka kategórie C Terezka Čokynová postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo v Nitre, kde obhájila svoje minuloročné prvenstvo a reprezentovala okres Nitra v krajskom kole v Nových Zámkoch. Tu skončila na druhom mieste a postúpila do celoslovenského kola.

Víťazi kategórie A, B postúpili priamo do krajského kola. Michaela Matušková bola úspešnou riešiteľkou, postúpila medzi najlepších desať účastníkov krajského kola. Oliver Koprda si tiež počínal vynikajúco. Obsadil prvé miesto a aj on postúpil do celoslovenského kola.

Obom našim študentom budeme na celoslovenskom kole, konanom 8. a 9. februára 2010, držať palce.

Výsledky školského kola
kategória C
miesto meno
1. Terézia Čokynová (4.G)
2. Dominika Džatková (3.G)
Kristína Pintérová (3.G)
3. Nikola Slamková (4.G)

kategória B
miesto meno
1. Michaela Matušková (6.G)
2. Zuzana Čokynová (6.G)
3. Eva Frantová (6.G)

kategória A
miesto meno
1. Oliver Koprda (7.G)
2. Radka Hajková (4.A)
3. Barbora Belovická (8.G)

Mgr. Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií