Súťaž v prednese anglickej poézie a prózy

Dňa 4. marca 2010 sa na našom gymnáziu uskutočnila súťaž v prednese anglickej poézie a prózy. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: mladší žiaci (žiaci sekundy až kvarty) a starší žiaci (žiaci kvinty až oktávy a žiaci 1.A až 4.A).

Súťažiaci si pripravili text v rozsahu 1,5 - 3 minút, pričom sa hodnotilo jazykové zvládnutie textu, jazyková náročnosť textu, výslovnosť a úroveň umeleckého prednesu. Študenti zvládli prednes poézie alebo prózy vynikajúco a umiestnili sa nasledovne:

Mladší žiaci
1. miesto: Terézia Čokynová – 4.G
2. miesto: Petra Grebáčová – 3.G
3. miesto: Kristína Beláňová – 3.G

Starší žiaci
1. miesto: Tatiana Remišová – 2.A
2. miesto: Magdaléna Levická – 2.A
3. miesto: Monika Turčeková – 2.A

Mgr. Mária Hritzová

» galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií