Prírodovedná vedomostná súťaž - výsledky

Súčasťou týždňa vedy a techniky sa aj v tomto školskom roku stala prírodovedná vedomostná súťaž. Jej druhý ročník sa uskutočnil v utorok 3. novembra 2009 a narozdiel oproti minulému roku sa odohral po prvýkrát s použitím interaktívnej tabule HITACHI.

Študenti si sily zmerali v dvoch kategóriách. Prvá pozostávala zo žiakov kvinty a sexty osemročného gymnázia a prvého a druhého ročníka štvorročného štúdia. V druhej kategórii súťažili študenti septimy a oktávy osemročného gymnázia a tretieho a štvrtého ročníka štvorročného štúdia.

Otázky vedomostného kvízu pozostávali z vedomostí z matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie.

Z každého predmetu si súťažiaci vyberali otázky v hodnote od 1000 do 6000 bodov v prvom kole a od 7000 do 8000 bodov v druhom kole (finále), odstupňované podľa náročnosti. Na ich zodpovedanie mali časový limit 60 sekúnd, ktorých odpočítavanie sa zobrazovalo pod otázkou. Jednotlivé družstvá sa prihlasovali elektronicky. To zabezpečilo regulárny priebeh súťaže.

Súťaž bola v oboch kategóriách mimoriadne vyrovnaná. Vo finále prvej kategórie, do ktorého postúpili družstvá kvinty a 1.A, do poslednej otázky nebolo jasné, ktoré družstvo zvíťazí. Nakoniec sa šťastie usmialo na piatakov, ktorí zvíťazili o 2000 bodov.

Ešte menším bodovým rozdielom sa skončilo súperenie v druhej kategórii, v ktorej sa do finále prebojovali študenti oktávy a 3.A. Najmenší možný bodový rozdiel v konečnom zúčtovaní - 1000 bodov - rozhodol nakoniec v prospech ôsmakov.

Víťazom oboch kategórií blahoželáme. Všetkým študentom, ktorí sa súťaže zúčastnili ako súťažiaci alebo publikum, ďakujeme. Ďakujeme tiež pedagógom, ktorí sa podieľali na tvorbe otázok do kvízu.

Výsledky súťaže:

I. kategória
1. miesto: kvinta (Petra Krčmáriková, Andrej Hosťanský, Martin Špacír)
2. miesto: 1.A
3. miesto: sexta
4. miesto: 2.A

II. kategória
1. miesto: oktáva (Martina Ulianková, Lucia Matušková, Šimon Sádovský)
2. miesto: 3.A
3. miesto: septima
4. miesto: 4.A

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií