Štúrov Zvolen

Súťaž, do ktorej sa študenti našej školy zapájajú každý rok, je rozdelená do troch kategórií. V tomto roku našu školu v najmladšej kategórii reprezentovala Lenka Miklóssyová zo sekundy. Obsadila pekné druhé miesto.

V strednej kategórii súťažili Terézia Čokynová (kvarta) - postúpila do druhého kola a Natália Farkašová z kvinty.

V najvyššej kategórii nás reprezentovala Andrea Mladá z 1.A triedy, ktorá skončila na štvrtom mieste.

Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií