ZLATÉ ŠTÚROVO PERO PATRÍ ŤAHÁKU

72 periodík, z toho 11 nových na 15. ročníku najprestížnejšej súťaže vo svojom segmente. Aj takto môže vyzerať zopár čísel zhrnutých zo Štúrovho pera, ktoré sa, ako obyčajne, konalo 23.-24.4.2010 vo Zvolene.

Okrem stredoškolských časopisov mali možnosť zapojiť sa aj vysokoškolské časopisy a jednotlivci v ďalších kategóriách. Medzi takmer dvojhodinovými hodnoteniami porotcov (Pavol Vitko, Ján Sand, Patrik Herman) bol program súťažiacich spestrený o besedy so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Ivanom Sečíkom, generálnym riaditeľom Televízie Markíza Václavom Mikom, redaktorkou Martinou Dratvovou a ďalšími hosťami.

Ocenení bolo viac než dosť, no medzi najdôležitejšie patrí Zlaté Štúrovo pero, potom hlavné ocenenia, ceny Televízie Markíza a nakoniec Špeciálne ocenenia. Časopis Ťahák získal tento rok práve spomínané Zlaté Štúrovo pero ako najvyššie ocenenie dlhodobo dobrého periodika. Možnosť natočiť vlastnú reportáž pre 4 členov do hlavnej spravodajskej relácie, či účasť 6 členov na vojensko-brannom cvičení KEMP 2010 vo Výcvikovom priestore Lešť, aj to bolo súčasť ceny. Časopis má však ďalšiu métu – vytrvať a obhájiť si popredné priečky na tejto súťaži. Bez podpory p.prof.Valkovej by to však Ťahák ani tento rok určite tak vysoko nedotiahol, preto sa jej chceme veľmi úprimne a zo srdca poďakovať.

Viac na oficiálnej stránke časopisu www.tahak.gymvrable.sk.

Barbora Belovická (8.G)


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií