Týždeň vedy a techniky na našej škole

Prvý novembrový týždeň je MŠ SR vyhlásený za Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Pri tejto príležitosti bola v dňoch 3.11. až 6.11.2009, v čase od 8:00 do 15:00 sprístupnená výstava prác žiakov, ktoré vznikli ako projekty, či projektové úlohy na prírodovedných predmetoch.

Súčasťou výstavy boli aj jednoduché fyzikálne a chemické pokusy, ktoré si návštevníci výstavy mohli sami vyskúšať. Výstava bola inštalovaná na prízemí našej školy v jazykovej učebni a miestnosti vedľa jazykovej učebne.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a zároveň inšpirovať k ďalšej tvorivej práci.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií