Prírodovedná vedomostná súťaž

Milí študenti,

v utorok, 3. novembra 2009, zorganizujú vyučujúci matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie na našej škole vedomostnú súťaž, podobnú tým, na aké ste zvyknutí z televízie.

Súťaž bude rozdelená do dvoch kategórií:

  • I. kategória (7.G, 8.G, 3.A, 4.A)
  • II. kategória (5.G, 6.G, 1.A, 2.A)

Očakávame, že z každej triedy sa do súťaže zapojí jeden trojčlenný zmiešaný kolektív (1 chlapec + 2 dievčatá, resp. 2 chlapci a 1 dievča).

Súťaž bude rozdelená do 2 kôl. Prvé kolo absolvujú všetky štyri súťažné trojice, do druhého kola postúpia dve trojice, ktoré sa v prvom kole umiestnia na prvom a druhom mieste. Pre kolektívy umiestené po prvom kole na treťom a štvrtom mieste súťaž skončí.

V prvom kole budú súťažiaci odpovedať na šesť otázok vo všetkých súťažných kategóriách - matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia. To znamená, že bude položených 30 otázok. Jednotlivé otázky budú odstupňované náročnosťou a tiež počtom bodov, ktoré za ne bude môcť súťažiaca trojica získať - od 1000 až po 6000 bodov.

Druhé kolo, už iba s postupujúcimi z prvého a druhého miesta po prvom kole, bude obsahovať po dve otázky vo všetkých kategóriách po 7000 a 8000 bodov.

Po zodpovedaní všetkých otázok vyhrá družstvo s najväčším počtom získaných bodov.

V I. kategórii (7.G, 8.G, 3.A, 4.A) budú súťažiaci odpovedať na otázky z učiva, ktoré sa preberá najneskôr v októbri siedmeho ročníka 8-ročného gymnázia, resp. tretieho ročníka 4-ročného gymnázia. Z toho je zrejmé, že ôsmaci ani štvrtáci nebudú voči siedmakom a tretiakom zvýhodnení.

V II. kategórii (5.G, 6.G, 1.A, 2.A) budú súťažiaci odpovedať na otázky z učiva, ktoré sa preberá najneskôr v októbri piateho ročníka 8-ročného gymnázia, resp. prvého ročníka 4-ročného gymnázia. Z toho je zrejmé, že šiestaci ani druháci nebudú voči piatakom a prvákom zvýhodnení.

Na každú otázku bude mať každé družstvo časový interval na odpoveď v trvaní 60 sekúnd. Poradie na zodpovedanie danej otázky určí zariadenie, pomocou ktorého sa jednotlivé kolektívy budú po zadaní otázky prihlasovať.

Veríme, že aj táto vedomostná súťaž bude pre Vás vítanou formou porovnania si svojich vedomostí s rovesníkmi.

PaedDr. Ivan Kreškóczi


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií