Vstaň a urob niečo

V piatok, 16. októbra 2009, sme sa zapojili do celosvetového projektu "Vstaň a urob niečo", ktorý na Slovensku iniciovala Rada mládeže Slovenska. Všetci naši študenti sa oboznámili s Miléniovými rozvojovými cieľmi, ktoré boli v roku 2000 prijaté na zasadnutí OSN v New Yorku.

Svoj súhlas sme vyjadrili symbolicky – spoločnou fotografiou všetkých žiakov a pedagógov školy, ktorou chceme vyslať signál, že miléniové ciele podporujeme a chceme, aby sa aj slovenská vláda a celá naša spoločnosť pričinili o ich naplnenie. Informácie o podujatí a fotky škôl a účastníkov môžete nájsť na www.mladez.sk/standup.

Predstavitelia štátov a vlád 198 krajín sveta sa zaviazali do roku 2015 splniť nasledovné Miléniové rozvojové ciele:

  1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad
  2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie
  3. Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien
  4. Znížiť detskú úmrtnosť
  5. Zlepšiť zdravotný stav matiek
  6. Bojovať s HIV/AIDS, maláriou a ďalšími chorobami
  7. Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia
  8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

PaedDr. Beáta Havettová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií