Celoštátne kolo OSJL – Oliver Koprda druhý

V dňoch 5. – 6. 4. 2011 sa v Bratislave konalo finále 3. ročníka OSJL. Súťaž prebiehala dvojkolovo. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením a transformáciu textu. Druhá časť bola ústna a v nej súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad a rečnícky talent.

Oliver Koprda zúročil v súťaži nielen svoje bohaté vedomosti, ale aj kreativitu a pohotovosť, vďaka čomu získal cenné druhé miesto.

Mgr. Mária Khürová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií