Vyučovanie metódou CLIL

V školskom roku 2010/2011 sa na našom gymnáziu v štvorročnom štúdiu v triedach 1.A, 1.B, 2.A a 3.A zaradil do vyučovania nový predmet, v ktorom sa vyučuje metódou CLIL (angl. skratka pre Content Language Integrated Learning), čo znamená obsahovo integrované učenie sa v anglickom jazyku.

V prvom ročníku je tento predmet prepojený so spoločensko-vednými predmetmi (SJL, DEJ, ...), v druhom ročníku s prírodovednými predmetmi (FYZ, BIO, ...) a v treťom ročníku s regionálnou výchovou.

Študenti sa učia napríklad diskutovať a analyzovať dejiny inych krajín, poznať spisovateľov daného historického obdobia, opísať, ako vzniká blesk, ako funguje sopka, prezentovať ohrozené druhy zvierat, poznať rôzne typy elektrární a ich vplyv na životné prostredie, dotazníkovo spracovať prieskum o vzťahu spolužiakov k životnému prostrediu a prezentovať jeho výsledky – a to všetko v anglickom jazyku.

Porozumenie a používanie cudzojazyčnej terminológie, pochopenie obsahu predmetu výkladom v angličtine, sebavedomé vystupovanie pri prezentáciách vytvorených k danej problematike, kreativita a aktívne používanie anglického jazyka sú hlavnými zámermi tohto predmetu.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií