Maturanti na exkurzii na pracovisku NTS v Nitre

16. novembra sme sa my (zvedavci, ktorí dostali špeciálne povolenie zúčastniť sa exkurzie) a maturanti navštevujúci seminár z biológie, vybrali na transfúznu stanicu do Nitry. Pýtate sa prečo? V tomto prípade nie za účelom darovania krvi, ale preto, aby sme sa dozvedeli čo najviac o tom, čo sa deje s darovanou krvou predtým, ako sa dostane k príjemcovi.

Pri príchode do budovy nás s úsmevom privítala pani doktorka, ktorá nás sprevádzala počas celej návštevy. Zložili sme si bundy, natiahli modré šuchotavé návleky na topánky a naša prehliadka sa mohla začať. Medzi nami sa však predsa našli dvaja odvážlivci, ktorí sa rozhodli darovať najcennejšiu ľudskú tekutinu - krv. Po vyplnení dotazníka im sestričky zobrali a vyšetrili vzorku krvi, aby zistili, či sa môžu stať darcami a akú majú krvnú skupinu. Následne im odmerali krvný tlak a odber sa mohol začať. Obaja to zvládli výborne a teraz môžu byť hrdí, že ich krv niekomu možno zachráni život.

Tu sa však naša prehliadka neskončila – veď sem sa dostanú všetci darcovia krvi. My sme sa dostali aj do ďalších miestností, kde sme mohli vidieť ako sa krv spracováva. Zistili sme, že krv nemožno skladovať ako celok, pretože by sa veľmi rýchlo znehodnotila. Na oddelenie jednotlivých zložiek krvi slúži centrifúga, ktorá krv rozdelí na plazmu, červené krvinky a biele krvinky s krvnými doštičkami. Každá z týchto zložiek sa skladuje pri iných podmienkach a rôzne dlhú dobu.

Dozvedeli sme sa tiež, aké prísne hygienické a bezpečnostné podmienky musia byť dodržané pri odbere, spracovaní aj pri samotnej transfúzii krvi tomu, kto ju potrebuje. Každý krok sa niekoľkokrát kontroluje, aby sa nestalo, že niekto dostane nesprávnu krv alebo, že sa pri transfúzii nakazí nejakým ochorením. Zodpovednosť pri tejto práci je určite veľmi dôležitá, a preto oceňujem zdravotnícky personál za ich prácu. Veď krv prúdi v každom z nás a je to tekutina, ktorú sa ľudom umelo vytvoriť ešte nepodarilo. Preto je pre nás taká cenná a jedinečná.

Alexandra Ághová, IV.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií