Exkuzia v Nitre v nemeckom duchu

Dňa 4. apríla 2011 popoludní zorganizovala vyučujúca NEJ pre maturantov – nemčinárov exkurziu do centra Nitry a na hrad, aby sa zoznámili s historickými budovami, pamätníkmi, sochami i novodobými monumentmi svojho krajského mesta, nakoľko tieto boli pre nich zatiaľ nepoznané.

Žiaci sa priamo v teréne vžívali do úlohy turistických sprievodcov a preskúšali si svoje vedomosti z nemčiny. Takýmito praktickými aktivitami bola realizovaná ich príprava na maturitu k téme: Mestá a miesta.

Zorganizovala: Mgr. Klaudia Balážová, vyučujúca NEJ
Vyúčtovanie: Doprava osobným autom na náklady vyučujúcej

>> galéria k článku
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií