Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Krajské kolo 21. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa konalo na našom gymnáziu pre nitriansky kraj dňa 7. marca 2011. Súťaže sa zúčastnili víťazi okresných kôl. Súťažili vo ôsmich kategóriách.

Jedinou kategóriou, ktorá po prvýkrát postupovala zo školského kola priamo do krajského bola kategória 1C. Študenti, ktorí obsadili v krajskom kole 1. miesta postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 14.-15. apríla 2011. Postupujúcim blahoželáme.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

20. máj - 24. máj 2019
Ústne maturitné skúšky

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií