Medzinárodný deň školských knižníc

Téma tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc: Školské knižnice majú všetko – zorganizovanie najzaujímavejšieho vyučovacieho dňa nás veľmi zaujala a chceli sme sa jej zhostiť čo najlepšie a ukázať, že školská knižnica nie je len miestom, kde sa požičiavajú knihy, ale že je to aj miesto, kde sa dá vyučovať, súťažiť a kde sú k dispozícii a dajú sa aj používať najmodernejšie výdobytky IKT - tak v knižnici pri vyhľadávaní poznatkov, ako aj vo vyučovacom procese. Zároveň sme však počas tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc chceli dokázať študentom, že nie je nad knihu, ktorú si prečítajú a že ani film nenahradí to, čo nám ponúka dobrá kniha. Ako sme tento deň poňali? Nuž, nasledovne!

Medzinárodného dňa školských knižníc sa zúčastnili len vybrané triedy školy (približne 90 žiakov), ale postupne chceme pripravené akcie zrealizovať aj s ďalšími triedami. Musíme podotknúť, že pri výbere akejsi „nosnej témy“ nás inšpirovala exkurzia do koncentračného tábora Auswitch v Poľsku, problematika dodržiavania ľudských práv, multikultúrna výchova, a pretože dej knihy Námestie sv. Alžbety sa odohráva v meste „pod viničným vrchom“ v Nitre, tak aj regionálna výchova. Študenti si preto najskôr pozreli v knižnici film „Námestie sv. Alžbety“ a následne boli rozdelení na skupinky, ktoré dostali prefotené úryvky z knihy. Ich úlohou bolo porovnať filmové a literárne spracovanie. Spoločnou diskusiou sme dospeli k záveru, že kniha nám prináša oveľa komplexnejší pohľad, rozvetvené epizódy, oveľa krajšie, umeleckejšie opisy prostredia, postáv. Študenti dospeli k záveru, že filmové spracovanie nenahradí vlastné prečítanie knihy a potešujúce bolo, že niektorí si knihu hneď požičali.

V práci s knihou sme pokračovali ďalej. Tento raz to bol kvíz o knihe Námestie sv. Alžbety, v ktorom súperom študentov našej školy boli študenti Gymnázia v Želiezovciach. A ako kvíz prebiehal? Nuž tak, že družstvá komunikovali a odpovedali na otázky pripravené pedagógmi nášho gymnázia prostredníctvom web kamery. Súťaž sa vydarila a študenti boli novou formou súťaže nadšení. Víťazmi sa stali študenti zo Želiezoviec.

V našej knižnici sa však nachádzajú aj časopisy a pre nás „najvzácnejší“ je náš školský časopis Ťahák. Tento časopis sa stal dvakrát po sebe víťazom celoštátnej súťaže školských časopisov „Štúrovo pero“ a my sme sa rozhodli, že najzaujímavejšie články a ukážky z vlastnej tvorby nahráme na CD, ktoré pošleme nevidiacim spoluobčanom, ale aj našim rovesníkom prostredníctvom Únie nevidiacich na Slovensku. Tento nápad v nás skrsol preto, lebo už niekoľko rokov spolupracujeme s nitrianskou centrálou Únie nevidiacich pri realizácii zbierky Biela pastelka a vieme, aké problémy majú naši nevidiaci spoluobčania. S pani Petrou Ajdariovou, vedúcou centrály v Nitre, sme sa dohodli, že CD im slávnostne odovzdáme ako mikulášsky darček.

A tak sa nám počas jedného dňa podarilo ukázať, že „rozmanitosť“ svoje miesto v knižnici má, lebo okrem kníh tam študenti nájdu aj najmodernejšie pomôcky – televízor, počítač, ktoré môže použiť pri štúdiu, ale i relaxovaní . Pojem „náročnosť“ sme naplnili nielen kvízom o prečítanej knihe (otázky boli niekedy až príliš detailné) , ale aj novou formou súťaženia medzi školami. No a „pružnosť“ našla svoje uplatnenie v zrealizovaní nahrávky pre našich nevidiacich spoluobčanov, lebo školská knižnica pružne zareagovala na potreby tejto skupiny ľudí.

Medzinárodný deň školských knižníc sa stretol u študentov s veľkým ohlasom a veríme, že ani na budúci rok nebude naše gymnázium chýbať v zozname zapojených škôl. Tiež veríme, že aj takto sme mnohých prinútili zamyslieť sa nad tým, prečo je kniha najlepším priateľom človeka.

Vedenie školy bolo so zrealizovaním Medzinárodného dňa školských knižníc spokojné. Pani riaditeľka sa prostredníctvom web kamery prihovorila súťažiacim zo Želiezoviec a popriala im nielen veľa šťastia v súťaži, ale aj veľa dobrých kníh, ktoré nájdu vo svojej školskej knižnici. Podujatia zrealizované v tento deň podľa nej podporili vzťah mladej generácie k čítaniu, ale zároveň študentov upozornili aj na dodržiavanie ľudských práv a prehĺbili u nich pocit hrdosti k národným a regionálnym dejinám.

Podujatia zorganizovali pani učiteľky Monika Bogyóová a Mária Khúrová, ktoré majú na starosti školskú knižnicu a okrem toho, že učia slovenský jazyk a literatúru, dejepis a občiansku náuku, sú aj školskými knihovníčkami.

6. ročník „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ skončil, ale veríme, že sme opäť oslovili mladých čitateľov, ktorí zavítajú aj do našej školskej knižnice a prečítajú si čo najviac kníh. Veď vedenie školy nám aj v tomto školskom roku vyčlenilo na nákup nových kníh takmer 400 Eur. Študenti tak dostanú krásny darček k Vianociam a aj s novou knihou budú môcť prežiť čas zimných prázdnin.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií