Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo
7. decembra 2010. Súťažilo sa v troch kategóriách – kategória 1B (tercia a kvarta), kategória 2A (1.A, 1.B, 2.A, sexta) a kategória 2B (3.A, 4.A, 7.G a 8.G). Študenti, ktorí sa umiestnili na najvyšších priečkach, postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať na našej škole 17. januára 2011. Víťazom blahoželáme.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

kategória 1B
1. miesto - Lucia Horváthová
2. miesto - Dominika Džatková
3. miesto - Šimon Staňo

kategória 2A
1. miesto - Terézia Čokynová
2. miesto - Petra Krčmáriková
3. miesto - Peter Filka

kategória 2B
1. miesto - Oliver Koprda
2. miesto - Dávid Maťo
3. miesto - Martin Šefčík

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií