Popoludnie s rozprávkou

Takýto názov dostal program, ktorý sa uskutočnil 24. mája 2011 počas 5. a 6. vyučovacej hodiny v učebni s interaktívnou tabuľou Promethean. Žiaci sa predstavili prednesom prózy v nemeckom jazyku. Kto by si rád nezaspomínal na časy svojho detstva?

Na Snehulienku a sedem traslíkov, či Šípovú Ruženku? Autorom už spomínaných rozprávok boli bratia Grimmovci, ktorým bolo toto popoludnie „zasvätené”. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť aj niečo viac z ich života, poprípade niektorí mali možnosť pripraviť recitáciu svojej obľúbenej rozprávky.

Recitátorov bolo neúrekom a každý si prišiel na svoje. Tí najpresvedčivejší si odniesli hodnotný diplom a súbor písacích potrieb, ale nikto neodišiel s prázdnymi rukami. Hodnotené bolo, ako zvyčajne, zvládnutie textu, umelecký prejav a výslovnosť.

Týmto popoludním nás sprevádzali a robili pedagogický dozor p. p. Gabriela Bielaková a p. p. Denisa Očovayová, ktoré boli aj hlavnými organizátorkami programu.

Dávid Maťo, Filip Obert (septima)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií