Súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku so študentmi 9. ročníkov vrábeľských ZŠ

V rámci zvyšovania záujmu mládeže o čítanie beletrie v anglickom jazyku sme dňa 27. apríla na našej škole zorganizovali súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Súťaž bola usporiadaná pre nižší stupeň nášho gymnázia, ale mohli sa do nej zapojiť aj študenti deviatych ročníkov vrábeľských základných škôl.

Hodnotené bolo zvládnutie textu, umelecký prejav a výslovnosť. Študenti predviedli skvelý výkon, pretože zvládli prednes na vynikajúcej úrovni.

Porota sa zhodla na nasledovných výsledkoch.

Mladší žiaci:

  1. miesto – Terézia Čokynová (1.B)
  2. miesto – Sarah Demešová (3.G)
  3. miesto – Rozália Tarrová (3.G)

Mgr. Mária Hritzová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií