Prírodovedná vedomostná súťaž 2010

Pri príležitosti týždňa vedy a techniky sa 1. decembra 2010 uskutočnil už tretí ročník prírodovednej vedomostnej súťaže, ktorú tento rok moderovala študentka 2.A triedy Andrea Mladá. Po prvýkrát sme použili pre účely súťaže interaktívnu tabuľu Promethean, čím sa jej úroveň opäť o kúsok posunula nahor. Okrem elektronického prihlasovania sa súťažiacich na otázky bolo novinkou aj digitálne zobrazovanie bodového stavu súťažiacich družstiev. Obe aplikácie boli naprogramované v rámci krúžku programovania a ich autorom je Viktor Kvapil.

Možnosť súťažiť dostali opäť študenti najvyšších ročníkov - tried septimy, oktávy, 3.A a 4.A. Po dvoch víťazstvách družstiev oktávy z rokov 2008 a 2009 sme s napätím očakávali, ako súťaž dopadne tentokrát.

Otázky kvízu pozostávali z vedomostí z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a od tohto ročníka už aj z informatiky. Z každého predmetu si súťažiaci vyberali otázky v hodnote od 1000 do 6000 bodov v prvom kole a od 7000 do 8000 bodov v druhom kole (finále), odstupňované podľa náročnosti. Na ich zodpovedanie mali časový limit 60 sekúnd, ktorých odpočítavanie sa zobrazovalo pod otázkou. Jednotlivé družstvá sa prihlasovali elektronicky. To zabezpečilo regulárny priebeh súťaže.

História sa opakovala. Študenti ôsmeho ročníka opäť svojím konkurentom nedali žiadnu šancu. Marcela Vrabcová, Viktor Kvapil a Martin Michna sa tak stali v poradí už tretím triom oktávanov, ktoré súťaž dokázalo vyhrať. Na druhom mieste skončilo družstvo 3.A triedy, tretie miesto obsadili študenti zo 4.A a štvtí skončili žiaci septimy.

Víťazom blahoželáme. Všetkým študentom, ktorí sa súťaže zúčastnili, ďakujeme. Ďakujeme tiež pedagógom, ktorí sa podieľali na tvorbe otázok do kvízu.

Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií