Prírodovedná vedomostná súťaž pre žiakov okolitých ZŠ

Počas utorkového predpoludnia 29. marca 2011 mala takmer stovka žiakov 8. a 9. ročníkov okolitých ZŠ možnosť navštíviť naše gymnázium. Vyučujúci prírodovedných predmetov pre nich pripravili v poradí už 2. ročník prírodovednej vedomostnej súťaže. Pre žiakov, ktorí práve nesúťažili, prípadne nesledovali výkony svojich spolužiakov z hľadiska, bola pripravená prehliadka priestorov budovy gymnázia.

Pozvanie do súťaže prijalo 8 družstiev tvorených zo žiakov základných škôl blízkeho regiónu - ZŠ z Kalnej nad Hronom, ZŠ Štefana Mojzesa z Tesárskych Mlyňan, ZŠ z Veľkého Lapáša, ZŠ Nová Ves nad Žitavou a všetky vrábeľské školy - Základná škola s materskou školou Lúky, ZŠ Levická 903, ZŠ Viliama Záborského a ZŠ sv. Vojtecha.

Program podujatia začal krátko pred desiatou hodinou privítaním hostí, slávnostným otvorením a vyžrebovaním dvoch etáp súťaže, pričom v každej z nich medzi sebou bojovali štyri tímy.

Súťaž v oboch etapách pozostávala z dvoch kôl. V prvom si súťažiaci vyberali otázky v hodnote od 1000 po 6000 bodov, v druhom od 7000 po 8000 bodov zo šiestich prírodovedných predmetov - matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Rýchle reakcie boli veľmi dôležité, pretože družstvá, ktoré poznali správnu odpoveď, sa prihlasovali pomocou zariadenia vytvoreného konktrétne pre účely tejto súťaže. Súťažné otázky boli zobrazované na interaktívnej tabuli.

Súťažiacim držali v hľadisku palce spolužiaci, ktorí ich prišli podporiť v hojnom počte. Všetky zúčastnené tímy preukázali výborné vedomosti. V prvej etape súťaže sa najviac darilo družstvu ZŠ sv. Vojtecha, v druhej etape zvíťazili s najmenším možným náskokom žiaci zo ZŠ Lúky pred triom zo ZŠ z Kalnej nad Hronom.

Členovia tímov, ktoré práve nesúťažili, spolu so svojimi vyučujúcimi a spolužiakmi z hľadiska, si mali možnosť v sprievode študentov nášho gymnázia prezrieť priestory školy, odborné učebne, ich moderné vybavenie i novú telocvičňu. Pozitívne reakcie mnohých žiakov bezprostredne po celej akcii nás presvedčili, že námaha vynaložená na zorganizovanie súťaže nebola zbytočná.

Veríme, že súťaž naplnila očakávania všetkých zúčastnených žiakov aj ich pedagógov, ktorí ich do súťaže prihlásili, že sa všetkým u nás páčilo a že o rok opäť príjmu naše pozvanie.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií