Prírodovedná vedomostná súťaž

Milí študenti,

v stredu 1.12.2010 sa na našom gymnáziu uskutoční už tretí ročník prírodovednej vedomostnej súťaže. Vyučujúci našej školy pre Vás opäť pripravili otázky z matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Tento rok budú novinkou v súťaži otázky z informatiky.

Vývoj našej súťaže neustále napreduje. Pokiaľ sa pamätáte, prvý ročník súťaže sa uskutočnil vo vestibule na prízemí našej školy, kde sa otázky zobrazovali na LCD televízori, ten druhý sa odohrával už pomocou interaktívnej tabule Hitachi, v treťom ročníku chystáme opäť zmenu, keďže sa súťaž bude odohrávať pomocou ďalšej novej interaktívnej tabule Promethean. V druhom ročníku súťaže pribudol k hlasovaciemu zariadeniu z prvého ročníka súťaže nový softvér naprogramovaný v rámci krúžku programovania Viktorom Kvapilom z terajšej oktávy, v tomto ročníku súťaže sa chystáme použiť softvér z dielne krúžku programovania aj na ovládanie aktuálneho bodového stavu súťažiacich družstiev.

Súťaž bude aj tento rok určená pre študentov štyroch tried - 8.G, 7.G, 4.A a 3.A. Očakávame, že z každej triedy sa do súťaže zapojí jeden trojčlenný zmiešaný kolektív (1 chlapec + 2 dievčatá, resp. 2 chlapci a 1 dievča).

Súťaž bude rozdelená do 2 kôl. Prvé kolo absolvujú všetky štyri súťažné trojice, do druhého kola postúpia dve trojice, ktoré sa v prvom kole umiestnia na prvom a druhom mieste. Pre kolektívy umiestnené po prvom kole na treťom a štvrtom mieste súťaž skončí.

V prvom kole budú súťažiaci odpovedať na šesť otázok vo všetkých súťažných kategóriách - matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia. To znamená, že bude položených 36 otázok. Jednotlivé otázky budú odstupňované náročnosťou a tiež počtom bodov, ktoré za ne bude môcť súťažiaca trojica získať - od 1000 až po 6000 bodov.

Druhé kolo, už iba s postupujúcimi z prvého a druhého miesta po prvom kole, bude obsahovať po dve otázky vo všetkých kategóriách po 7000 a 8000 bodov. Po zodpovedaní všetkých otázok vyhrá družstvo s najväčším počtom získaných bodov. Body po prvom kole zostanú obom postupujúcim družstvám zachované.

Otázky, na ktoré budú odpovedať reprezentanti už spomenutých štyroch tried, budú z učiva, ktoré sa preberá najneskôr v novembri siedmeho ročníka 8-ročného gymnázia, respektíve tretieho ročníka 4-ročného gymnázia. Z toho je zrejmé, že ôsmaci ani štvrtáci nebudú voči siedmakom a tretiakom zvýhodnení.

Na každú otázku bude mať každé družstvo časový interval na odpoveď v trvaní 60 sekúnd. Poradie na zodpovedanie danej otázky určí zariadenie, pomocou ktorého sa jednotlivé kolektívy budú po zadaní otázky prihlasovať.

Veríme, že aj táto vedomostná súťaž bude pre Vás vítanou formou porovnania si svojich vedomostí s rovesníkmi. Do piatku 26. novembra 2010 si preto v triednych kolektívoch svedomito premyslite, koho do súťaže nominujete.

Mená troch súťažiacich a jedného náhradníka oznámte do stanoveného termínu v učebni informatiky.

Oba predchádzajúce ročníky súťaže vyhrali študenti vtedajšej oktávy. Podarí sa to do tretice opäť ôsmakom alebo bude séria ich víťazstiev prerušená?

Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií