Naše rétorky poputujú do Zvolena

"Štúrov Zvolen" - pod týmto názvom sa skrýva súťaž v rétorike, do ktorej sa každoročne zapájajú aj študenti nášho gymnázia. V tomto roku nás v krajskom kole reprezentovali po dve žiačky v II. aj v III. kategórii. Súperom nedali žiadnu šancu, pretože v oboch kategóriách obsadili 1. a 2. miesto.

Výsledky:
II. kategória
1.m. - Lenka Miklóssyová
2.m. - Adriana Poláková

III. kategória
1.m. - Terézia Čokynová
2.m. - Andrea Mladá

Lenka s Terezkou si svoje rečnícke schopnosti preveria i v celoslovenskom kole vo Zvolene v dňoch 17. - 18. júna 2011.

Obom držíme palce.

Mgr. Blažena Valková

čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií