Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa dňa 1.12.2010 na našej škole uskutočnili rôzne aktivity, ktorými sme chceli dať do povedomia otázku zdravia, prevencie a následkov tejto zákernej choroby.

Symbolom dňa je červená stužka. Vzhľadom na to sme sa rozhodli takéto stužky vyrobiť a pri príchode do školy sme ich všetkým pedagógom a študentom pripli na znak uvedomenia si, že táto civilizačná choroba je tu a ohrozuje ľudstvo. V tento deň bol aj svetoznámy austrálsky Sydney Opera House podsvietený na červeno.

Besedy, aktivity a rôzne činnosti prebehli v nasledovných triedach: V 1.A sa študenti najskôr oboznámili so základnými info o HIV/AIDS prostredníctvom prednášky a prezentácie pripravenej študentkami 7.G (Frantová Eva, Ambrušová Eva, Čokynová Zuzana a Fialková Lucia). Potom v skupinách súťažili o najlepší vedomostný test, prezentovali návrh na plagát a nakoniec si pozreli emotívny DVD film s názvom "Anjeli".

V 1.B prebehla podobná prednáška s následnými aktivitami pod vedením pracovníkov združenia Storm. Ďalej sa uskutočnili besedy s predstaviteľkami KR PZ v Nitre – Mgr.Ivetou Matejovou a Mgr.Evou Čakajdovou v triedach: 6.G a 8.G na tému "AIDS a drogy" a "Obchodovanie s ľuďmi". 3.A a 7.G na tému "AIDS a drogy" a "Spoločnosť, kriminalita, trestné právo a trestnoprávna zodpovednosť".

PaedDr. Martina Hegedúšová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií