Svetový deň vody - 22. marec 2011

Najdôležitejšia zlúčenina, základná podmienka pre existenciu všetkého živého, podstatná zložka biomasy, najrozšírenejšia látka na Zemi. Všetky tieto prívlastky patria vode, ktorej nenahraditeľnosť sme si tento rok pripomenuli na našej škole už druhýkrát.

V roku 1992 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec Svetovým dňom vody, ktorý naša škola ani tento rok nevymazala z kalendára. Nič viac nebolo treba, iba zopár šikovných rúk, múdrych hláv a niekoľko skvelých nápadov a dôležitosť vody sme si mohli pripomenúť ako sa patrí. Krátka relácia v rozhlase oboznámila žiakov s už dobre známymi vecami, no ponúkla aj niečo nové ako zámery a stratégie Svetového dňa vody.

Vo vestibule školy boli zasa vystavené projekty o vode, jej znečisťovaní, ktoré speje ku katastrofe, pretože ľudia si neuvedomujú následky ich činov a taktiež sme mohli tento rok vidieť zaujímavé 3D diela alebo zmenšený kolobeh vody v prírode, ktorý sa však od toho skutočného líšil tým, že ho poháňala elektrická energia.

Po výzve, ktorá vyšla z rozhlasu na konci programu, sme sa spolu všetci symbolicky napili pohára čistej vody a tak sme si pripomenuli aj dôležitý pitný režim, ktorý treba dodržiavať.

Snáď priniesol tohtoročný Svetový deň vody aspoň nejaký úžitok a nejaké zblúdilé ovečky sa dajú na lepšiu cestu, neplytvania a neznečisťovania vody a teda aj životného prostredia, z ktorého pramene vyvierajú a kde naberajú tú neskutočnú životodarnú silu a energiu, ktorú voda skutočne má. Nezabúdajme teda, že sa tento deň netýka iba parlamentov, veľkých organizácii, ale každého jedného z nás.

"Vode bola darovaná čarovná moc, byť miazgou života na Zemi."
Leonardo da Vinci

Ľubica Račeková, 6.G

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií