Ťahák si drží svoj prím

V dňoch 28. – 29. apríla 2011 sa naše šéfredaktorky (Eva Ambrušová a Eva Frantová) spolu s vedúcou školského časopisu Blaženou Valkovou opäť zúčastnili na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2010. Počas dvoch dní sa tu stretávajú mladí nadšenci pre písanie a vydávanie školských časopisov na stredných a vysokých školách.

V januári sme zaslali do súťaže časopisy, ktoré vznikli v minulom kalendárnom roku. I napriek tomu, že nastala generačná výmena vo vedení redakcie, Ťahák si – i podľa všetkých troch porotcov – udržal svoju kvalitu, hodnotné príspevky a celkovo výbornú úroveň. Je fantastické, že už tretí rok sa drží na víťazných priečkach v tejto prestížnej slovenskej súťaži. Teší nás i skutočnosť, že náš dlhoročný šéfredaktor Peter Sabo v kategórii Novinárske príspevky vysokoškolákov obsadil krásne druhé miesto.

Veríme, že úroveň a kvalita nášho školského časopisu zostane i po ďalšie roky vysoká. Držíme mu palce, aby sa vždy našli študenti, ochotní obetovať preň množstvo voľného času a nechať v ňom kusisko seba a svojho srdca.

Mgr. Blažena Valková

» viac informácií na stránke časopisu Ťahák

» galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií