Týždeň vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v dňoch 2.-3.12.2010 konala už tradičná interaktívna výstava. Tento raz bola zameraná na "Energiu okolo nás". Jej cieľom bolo pripomenúť, predstaviť najrôznejšie formy energie a ich vzájomné premeny, ktoré fascinovali ľudí od nepamäti.

Úvodná časť výstavy bola venovaná denne využívanej elektrickej energii. Návštevníci mohli vidieť modely rôznych typov elektrární, oboznámiť sa so základnými princípmi ich činnosti a pozorný návštevník iste zistil, kde vo svete i doma daný typ elektrárne môže nájsť.

Vyrobenú elektrickú energiu pre svoju činnosť potrebujú elektrické spotrebiče. Projekty najmladších žiakov radili, čo si okrem ceny a dizajnu treba všímať pri ich kúpe.

Akousi elektrárňou je aj naše telo a mnohí naši žiaci skúmali vzájomnú súvislosť medzi energiou a športom, čo zhmotnili vo vystavených projektoch. Zaujímavým spestrením boli aj kreslené fyzikálne vtipy, báseň o fyzike, príbeh písaný podľa grafu pohybu alebo práce zo súťaže FYZCHEMfoto.

Obdivovatelia biológie a geografie si prišli na svoje pri paneloch venovaných prácam o tropických pralesoch. Značne obliehaným bol priestor venovaný pokusom, ktoré súviseli s energiou. Niektoré boli návštevníkom predvádzané, ale mnohé si mohli sami vyskúšať.

Veľmi nás teší, že výstavu navštívili nielen študenti našej školy, ale aj žiaci okolitých základných škôl.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií