V tónoch koledy z trumpety

Osemnásť dní pred Vianocami bola na našej škole nálada s nimi spojená v plnom prúde. Na chodbách voňala čečina, niesli sa nimi tóny kolied, a ak ste mali šťastie, mohli ste natrafiť na jedného z Mikulášových poslíčkov. A práve toto bol spôsob, akým sme sa rozhodli osláviť šiesty december, sviatok svätého Mikuláša.

"Oslava" sa vlastne v plnom prúde začala až piatou hodinou, kedy sa trojčlenné tímy z každej triedy zložené zo študentov s umeleckým duchom zišli na prvom poschodí, kde už bolo všetko pripravené na to, aby sa mohli realizovať. Z materiálov, ktoré si zaobstarali, vytvárali rôzne dekorácie – ikebany či svietniky – a atmosféru im členovia Žiackej školskej rady dotvorili koledami a voňavým horúcim čajom. V knižnici zase prebiehala tvorba vianočných darčekov nesená v podobnom duchu, a zo všetkých týchto výtvorov napokon mohol každý študent zahlasovať za jeden a vybrať z nich ten najlepší. Tentokrát mala porota v zložení: pani riaditeľka B. Havettová, pani zástupkyňa E. Matušková a pani profesorka B. Valková neskutočne ťažkú úlohu. Všetky výtvory boli totiž nádherné, a tak sa víťazmi stali všetky družstvá a dostali sladkú odmenu.

Tým, ktorí neboli obdarovaní umeleckým cítením a nemohli sa podieľať na tvorbe ničoho vyššie spomenutého, spestroval posledné dve vyučovacie hodiny Mikuláš, ktorý postupne navštevoval triedy a ako odmenu za zaspievanú pesničku daroval každému symbolický cukrík. Tento rok ho sprevádzali asi najoriginálnejší anjel s čertom, obaja totiž vyzerali ako z iného sveta, a anjelskú atmosféru dokonca dotvárala skutočná strieborná trumpeta. Umelecky obohatení a s cukrom na správnej hladine sme odchádzali v tento deň domov, aby sme si mohli poprezerať, čo sme ráno nestihli – skutočnú nádielku Mikuláša, ktorú nám v noci zanechal v čižme.

Evka Ambrušová, septima

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií