Život študenta po čínsky

Dňa 9. 6. 2011 sa učebňa Promethean na Gymnáziu vo Vrábľoch premenila na kinosálu. Stalo sa tak zásluhou FK GYMVR, t. j. novovzniknutého filmového klubu na našej škole, ktorý v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození predstavil študentom snímku Chcem byť niekto. Našimi hosťami boli nielen bývalí študenti, ktorí sú na nespočetné akcie na gymnáziu zvyknutí, a preto boli zvedaví, čo nové a zaujímavé pripravíme tentokrát, ale privítali sme medzi sebou aj pána Tomáša Janečka - pracovníka organizácie Človek v ohrození.

Pohotové moderátorky Tatiana Remišová a Monika Plothová z 3.A triedy nás celým podujatím sprevádzali a po projekcii filmu si pripravili viaceré sprievodné aktivity, ktoré všetkých divákov utvrdili v presvedčení, že život študenta na Slovensku a v Číne je neporovnateľný. Film v nás vyvolal vlnu emócií, otázok a protirečivých pocitov. Na jednej strane stiesnené podmienky na štúdium, s ktorými sa naši vrstovníci musia popasovať a na druhej strane ich úžasná ambicióznosť a cieľavedomosť pri ceste za vzdelaním, ktoré je pre mnohých jedinou cestou, ako sa vymaniť zo skromných – až biednych podmienok. Téma všetkých veľmi zaujala, preto niet divu, že diskusia po premietnutí filmu bola veľmi živá a názory a postrehy, ktoré v nej odzneli, sa zhodli v tom, že každý študent na Slovensku by si mal niečo podobné aspoň raz pozrieť – hneď by si vážil, že sa musí učiť len šesť hodín denne.

Keďže FK GYMVR svoju činnosť len začal, už sa všetci tešíme na október, kedy bude vo svojej činnosti pokračovať a my budeme môcť stráviť, veríme, že opäť zaujímavé popoludnie pri filme Neviditeľné dievčatá.

Eva Ambrušová (septima)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií