Golden Owl - druhé kolo

Vo štvrtok dňa 22. marca absolvovali naši študenti druhé kolo medzinárodnej korešpondenčnej súťaže Golden Owl, ktorého organizátorom je poľské gymnázium v Nyse. Táto súťaž je medzi našimi žiakmi mimoriadne obľúbená i keď okrem gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením testuje i čitateľskú gramotnosť. Súťažiaci musia mať k absolvovaniu testu prečítanú vopred určenú beletriu.

Osem našich študentov postúpilo spomedzi 24 žiakov, ktorí sa nebáli zmerať si sily so študentmi iných krajín (v súťaži GO spolu súperia nielen Slováci a Poliaci ale i Turci, Ukrajinci a iné národy). Do tejto súťaže sa zapájame už niekoľko rokov a naši súťažiaci sa vo finále umiestňujú na popredných priečkach.

Pevne veríme, že tomu nebude inak ani tento rok, veď na víťazov čakajú atraktívne ceny – slovníky, beletria i CD – nosiče. Výsledky 2. kola sme už zaslali usporiadateľovi a po zostavení celkových výsledkov všetkých škôl sa dozvieme, ktorí študenti si vo finále, ktoré je v máji, zmerajú sily.

Zoznam študentov, ktorí sa prebojovali do 2. kola: Jakub Kováčik, Lucia Horváthová, Patrik Gajdoš, Natália Hajdúová, Petra Krčmáriková, Dominika Džatková, Matej Martinkovič, Šimon Staňo.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií