Hviezdoslavov Kubín - ročník 2011/2012

Hoci je v súčasnosti stále menší záujem o recitovanie, v našej škole sa ešte stále nájdu nadšenci, ktorí sa venujú i tejto záľube. V školskom kole sa stretla necelá dvadsiatka mladých recitátorov v dvoch kategóriách.

Umiestnenie v próze

III. kategória
1.m.: Adriana Poláková (4.G) - postup do obvodného kola
2.m.: Kristína Vranová (4.G)
Alica Melišíková (4.G)

IV. kategória
1.m.: Nikola Slamková (2.B) - postup do okresného kola
2.m.: Natália Farkašová (7.G)
Kristína Farkašová (2.B)

Umiestnenie v poézii

III. kategória
1.m.: Tajana Nagyová (4.G) - postup do obvodného kola
2.m.: Veronika Pechová (4.G)

IV. kategória
1.m.: Andrea Mladá (3.A) - postup do okresného kola
2.m.: Ivan Vozaf (1.C)
3.m.: Filip Varga (1.C)
Terézia Čokynová (2.B)

V obvodnom kole Adriana Poláková obsadila 2. miesto, Tajana Nagyová dostala čestné uznanie. V okresnom kole sa na druhom mieste umiestnila Magdaléna Levická zo 4.A, Andrea Mladá dostala čestné uznanie.

Všetkým výhercom i recitátorom blahoželáme a držíme palce do ďalších rokov.

Mgr. Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií