Konferencia CHIPS-ákov

Konferencia vrstovníckych podporovateľov CHIPS sa konala pod záštitou ministra školstva SR Eugena Jurzycu, dňa 24. 11. 2011 v Spoločenskom dome Nivy v Bratislave. Zúčastnili sa na nej žiaci škôl nitrianskeho a bratislavského kraja, ktorí pracujú na rozvoji vrstovníckych vzťahov v programe CHIPS.

Program konferencie bol rozdelený do dvoch častí:

 1. Privítanie pani Ľudmily Václavovej z Unicefu, po ktorom nasledoval príhovor ministra školstva Eugena Jurzycua riaditeľa Slovenského výboru UNICEF Miroslava Kaňu. Následne nám prácu Chips-ákov priblížili tí, ktorí s ňou v roku 2008 v pilotnom projekte začínali.
 2. Pracovná časť - "NETIKETA - "Čo na internete áno, čo nie" - deti dostali základné informácie o práci v tíme, zorientovali sa v problematike a v 8 skupinách diskutovali o pravidlách práce na internete a vytvorili vlastnú netiketu.

Vzhľadom na to, že k takejto dôležitej problematike pristupovali dosť zodpovedne, vymysleli nasledovnú NETIKETU, t.j. pravidlá slušného správania sa na internete, hlavne na sociálnych sieťach:

 • Internet je dôležitý, tvoja bezpečnosť je najdôležitejšia
 • Never všetkému, čo vidíš na nete, čo sa tam šíri ...
 • Chrániť si súkromie, zabezpečiť svoj profil
 • Rešpektuj súkromie iných, chráň si aj svoje
 • Diplomaticky rieš problémy s chladnou hlavou
 • Nezverejňovať fotky a informácie iných a o iných bez ich súhlasu
 • Nezverejňovať klamstvá, ale ani pravdy, ktoré ubližujú
 • Ak si obeť, neodplácaj rovnako. Vždy sú iné cesty ...
 • Nepoužívať vulgarizmy
 • Nerozširovať spamy, výhražné a poplašné správy
 • Dôležité veci riešiť naživo
 • Mať hranice, nestávať sa závislým
 • Tvoje heslo je tvoje tajomstvo
 • Dávaj si pozor pri nákupe na internete
 • Nerob druhým to, čo sa nepáči tebe
 • Zverejňuj fotky iba s povolením dotyčného, vždy sa pýtaj
 • Nestretávaj sa s ľuďmi, ktorých poznáš iba z netu
 • Nevydávaj sa za niekoho iného
 • Nedávaj heslo nikomu, neukladaj si heslo na cudzích PC
 • Zablokuj profil pre ľudí, ktorých nepoznáš
 • Nerob niečo, čo budeš v budúcnosti ľutovať
 • Zábava končí , keď to niekomu prekáža alebo ho to ponižuje
 • Vtipný a smiešny je rozdiel
 • Zábava je vtedy, keď sa bavia všetci
 • Nezabávať sa na ubližovaní niekomu na nete ...
 • Neboj sa o problémoch povedať niekomu, napríklad dospelákovi
 • Pouč sa z chýb vlastných aj iných
 • Nepodporuj šikanu ani na internete
 • Nevytváraj cudzie profily
 • Neveriť, nezbližovať sa a nestretávať sa s cudzími ľuďmi
 • Neprijímaj cudzie žiadosti na FB
 • Nevyhľadávať podozrivé stránky a nesťahovať z nich nič
 • Nezverejňovať hocičo na pokeci
 • Nevytváraj falošné profily
 • Slogan pre CHIPS:
  Keď ťa šikanujú na nete, nesmieš sa báť! Pokús sa to riešiť a CHIPSákovi povedať.
 • Neži dva životy (internetový a skutočný)
 • Slogan: never tomu koho nepoznáš, inak sa sám potrestáš ...
 • Dávaj pozor na to, koho si pridávaš ako priateľa/nepúšťaj do svojho súkromia neznámych ľudí
 • Vírusy sa vedia dobre maskovať - nezanedbaj prevenciu
 • Podozrivé stránky – používaj antivírusy
 • Statusy o súkromnom živote rodiny / Nemusia všetci vedieť o každom vašom kroku
 • Ak ti niekto ubližuje, rieš to.
 • Informuj rodiča o zaregistrovaní sa na nejakej stránke ...

Čo všetko môže ublížiť?

 • Robenie srandy, napr. vylákanie na vymyslené rande
 • Nadávanie, vysmievanie
 • Ohováranie, šírenie klebiet
 • Ponižovanie, zosmiešňovanie
 • Zverejňovanie trápnych fotografií
 • Prezradenie dôverných informácií
 • Nabúranie do profilu
 • Falošné profily

Hranice zábavy
Kedy je to zábava a kedy je to zraňovanie? Podľa čoho to rozlíšime?

 • Často nedomyslená sranda, nechcené ublíženie.
 • Čo ten druhý vníma ako zábavu!

"Ja som dosť citlivá, aj keď sa tvárim, že nie som, a preto mi z toho bolo dosť smutno, dokonca ma to dlhší čas zožieralo."

Prečo je ľahšie ubližovať cez internet?

 • Anonymita, neviditeľnosť
 • Bez cenzúry – „všetko je dovolené“
 • Nevidno toho druhého
 • Viac si dovolíme
 • Menšie preberanie zodpovednosti
 • Najčastejšie ubližuje niekto, koho deti poznajú – zo školy, kamarát, známy
 • Len 11 % detí o tom niekomu povie
 • Najčastejšie kamarátovi, až potom rodičovi alebo učiteľovi

Zamyslite sa aj VY nad spôsobom vyjadrovania sa cez internet. Ste ZODPOVEDNÍ ???

Na záver riaditeľka Linky detskej istoty pri SV UNICEF Eva Dzurindová poďakovala všetkým zúčastneným za podnetné myšlienky a ochotu spolupracovať. A my ďakujeme za možnosť zúčastniť sa a vymeniť si osobné skúsenosti s prácou na tomto projekte.

Martina Hegedúšová, Koordinátor prevencie a výchovný poradca

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií