Letná univerzita pre stredoškolákov

5. septembra sa v Bratislave začal už tretí ročník Letnej univerzity pre stredoškolákov. Ja a Adam Jakab sme boli ako najlepší študenti vybraní (tak to bolo aspoň v prihláške :-) ), aby sme išli okúsiť život na univerzite.

Po príchode do Bratislavy sme sa museli presunúť pred Aulu Dionýza Ilkoviča, ktorá sa nachádzala neďaleko autobusovej stanice. Tam už boli študenti STU v sivých tričkách, ktorí nás vrelo privítali a sprevádzali počas celej akcie.

Po registrácii a krátkom uvítaní sme sa pustili do plnenia nášho bohatého programu. Najskôr sme zavítali na stavebnú fakultu, kde sme počúvali prednášky o geodézii, vodnom hospodárstve či najväčších stavbách sveta. Nasledovala fakulta architektúry a po nej odchod na intrák do Gabčíkova.

Počas troch dní na univerzite sme navštívili všetkých sedem fakúlt. Okrem prednášok nás informovali aj o možnostiach štúdia na konkrétnej fakulte a všade tvrdili, že ich fakulta a študenti patria k tým najlepším. Svoje tvrdenie nám aj patrične dokazovali rôznymi štatistikami. Okrem toho sme na každej fakulte dostali rôzne darčeky. Takže domov sme odchádzali ešte viac nabalení, ako sme prišli. Ale hlavne sme odchádzali s novými zážitkami, priateľstvami a znalosťami, ktoré možno nadobudnúť počas štúdia na STU.

Takže, kolegovia, ak chcete študovať na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave rozhodne sa zúčastnite budúcoročnej Letnej univerzity.

Ervin Hiller, IV.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií