Medzinárodný deň školských knižníc

Aj v tomto školskom roku sme netrpezlivo očakávali tému Medzinárodného dňa školských knižníc. Keď sme sa ju dozvedeli, tak sme hneď vedeli, že "knihy, ktoré učia pre život" vyrobíme sami, a to konkrétne pre našu partnerskú školu v Afganistane. V rámci medzinárodného projektu sme sa totiž dozvedeli o našich priateľoch aj to, že práve kníh na učenie, ale aj pobavenie a spestrenie voľného času, majú málo.

A tak sa tí najšikovnejší žiaci z našej školy stretli 24.10.2011 v školskej knižnici a začali tvoriť. Z poznatkov, ktoré oni majú a najmä z toho, že vedia odkiaľ ich čerpať, vyrobili pekné knižky pre afgánske deti.

Študenti sa svojej úlohy ujali veľmi tvorivo a zodpovedne. Jedna skupinka vytvorila knihu o Slovensku, kde popísali naše pohoria, významné kultúrne pamiatky, nakreslili kroje, opísali život u nás. Ďalšie im predstavili a popísali jednotlivé zvieratá, ich spôsob života, čím sa živia. Skupina dievčat vytvorila zaujímavú knižku o rastlinkách, kde dokonca priložili vylisované kvietky. Aby sme potešili tých, ktorí sa zaujímajú o šport, tak sme urobili knižočku, kde sme popísali jednotlivé športy a ich pravidlá. Nezabudli sme ani na tých najmenších. Aj pre nich sme vytvorili omaľovánky, tajničky a rôzne zábavné úlohy. Vytvorili sme aj rozprávku, kde myška spoznáva najkrajšie výtvory ľudskej civilizácie z histórie.

Tento Medzinárodný deň školských knižníc sme teda poňali takto. Vytvorili sme knihy, ktoré naozaj budú deti využívať pre život a veríme, že sa z nich ich naučia nové poznatky. Tiež si myslíme, že sa im naši priatelia v Afganistane potešia a že im spríjemnia nejednu chvíľku presne tak, ako nám knihy, ktoré máme v našej knižnici.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií