Školské kolo Olympiády v Slovenskom jazyku a literatúre

Dňa 2.11.2011 sa konalo školské kolo 4. ročníka OSJL. Svoje sily si zmeralo 6 študentov v C kategórii, 15 študentov v B kategórii a 6 študentov v A kategórii.

Súťaž prebiehala dvojkolovo. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením a transformáciu textu. Druhá časť bola ústna a v nej súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad a rečnícky talent.

Trojčlenná porota nakoniec rozhodla o nasledovnom konečnom poradí:

A kategória:
1. A. Mladá (3.A)
2. Z. Čokynová (8.G)
3. N. Janáčková (3.A)

B kategória:
1. T. Čokynová (2.B)
2. T. Bako (2.B)
3. K. Pintérová (1.A)

C kategória:
1. K. Vranová (4.G)
2. L. Miklóssyová (4.G)
3. D. Piťo (4.G)

>> galéria k článku

PhDr. Mária Khürová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií