Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry

Víťazkám školského kola sa darilo i v nasledujúcich. Kristína Vranová z kvarty (4.G) obsadila v kategórii C 1.miesto v okresnom kole a ako víťazka Nitrianskeho kraja nás reprezentovala v krajskom kole. I tu bola úspešnou riešiteľkou, obsadila celkovo 6. miesto.

V kategórii B nás reprezentovala Terezka Čokynová. Po úspešnom teste v prvom kole postúpila medzi 10 najlepších do druhého - ústneho kola. Úspešnou riešiteľkou bola i Andrea Mladá v kategórii A.

Mgr. Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií