Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. februára sa uskutočnilo krajské kolo už 22. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Táto olympiáda patrí medzi súťaže vyhlásené Ministerstvom školstva a my máme tú česť, že sa už niekoľko rokov organizuje priamo u nás.

Súťaž prebiehala vo 8 kategóriách (základné i stredné školy). Najskôr súťažiaci absolvovali písomnú časť (testy obsahujúce čítanie a počúvanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu v danej kategórii). Následne študenti využili znalosť jazyka v ústnej časti, ktorá pozostávala z dvoch úloh – simulovaný rozhovor a vizuálny podnet).

Veríme, že sme študentom, ktorí súťažili, vytvorili príjemné prostredie a že sa u nás cítili dobre. Víťazom jednotlivých kategórií, ktorí si okrem cien vybojovali i postup do celoslovenského kola, blahoželáme.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií