Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 29.- 30. novembra 2011 sa už tradične konalo Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách – kategória 1B (kvarta), kategória 2A (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B) a kategória 2B (3.A, 4.A, septima, oktáva). Študenti, ktorí sa umiestnili na najvyšších priečkach, postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať na našej škole v januári 2012.

Víťazom blahoželáme.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

kategória 1B
1. miesto - Branislav Koprda
2. miesto - Kristína Vranová
3. miesto - Martina Chudá

kategória 2A
1. miesto - Lucia Horváthová
2. miesto - Jakub Kováčik
3. miesto - Martin Kiš

kategória 2B
1. miesto - Dávid Maťo
2. miesto - Jozef Remenár
3. miesto - Adam Jakab

PhDr. Dagmar Šranková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií