Prírodovedná vedomostná súťaž

Milí študenti,

v stredu 16.11.2011 sa na našom gymnáziu uskutoční už štvrtý ročník prírodovednej vedomostnej súťaže. Vyučujúci našej školy pre Vás opäť pripravili otázky z matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie a geografie.

Súťaž bude aj tento rok určená pre študentov štyroch tried - 8.G, 7.G, 4.A a 3.A. Očakávame, že z každej triedy sa do súťaže zapojí jeden trojčlenný zmiešaný kolektív (1 chlapec + 2 dievčatá, resp. 2 chlapci a 1 dievča).

Štvrtý ročník súťaže sa bude opäť odohrávať pomocou interaktívnej tabule Promethean, hlasovacieho zariadenia, softvéru slúžiacemu na prihlasovanie sa súťažiacich kolektívov k odpovediam (naprogramovaného dnes už bývalým študentom našej školy Viktorom Kvapilom) a tiež softvéru na ovládanie aktuálneho bodového stavu súťažiacich družstiev. Takmer profesionálne technické zariadenie bude obsluhovať zohraný kolektív študentov z 2.B triedy. Súťaž bude už po štvtýkrát (z toho dvakrát v rámci Dňa otvorených dverí pre žiakov okolitých ZŠ) moderovať Andrea Mladá z 3.A triedy.

Súťaž bude rozdelená do 2 kôl. Prvé kolo absolvujú všetky štyri súťažné trojice, do druhého kola postúpia dve trojice, ktoré sa v prvom kole umiestnia na prvom a druhom mieste. Pre kolektívy umiestnené po prvom kole na treťom a štvrtom mieste súťaž skončí.

V prvom kole budú súťažiaci odpovedať na šesť otázok vo všetkých súťažných kategóriách - matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia. To znamená, že bude položených 36 otázok. Jednotlivé otázky budú odstupňované náročnosťou a tiež počtom bodov, ktoré za ne bude môcť súťažiaca trojica získať - od 1000 až po 6000 bodov.

Druhé kolo, už iba s postupujúcimi z prvého a druhého miesta po prvom kole, bude obsahovať po dve otázky vo všetkých kategóriách po 7000 a 8000 bodov. Po zodpovedaní všetkých otázok vyhrá družstvo s najväčším počtom získaných bodov. Body po prvom kole zostanú obom postupujúcim družstvám zachované.

Otázky, na ktoré budú odpovedať reprezentanti už spomenutých štyroch tried, budú z učiva, ktoré sa preberá najneskôr v novembri siedmeho ročníka 8-ročného gymnázia, respektíve tretieho ročníka 4-ročného gymnázia. Z toho je zrejmé, že ôsmaci ani štvrtáci nebudú voči siedmakom a tretiakom zvýhodnení.

Na každú otázku bude mať každé družstvo časový interval na odpoveď v trvaní 60 sekúnd. Poradie na zodpovedanie danej otázky určí zariadenie, pomocou ktorého sa jednotlivé kolektívy budú po zadaní otázky prihlasovať.

Veríme, že aj táto vedomostná súťaž bude pre Vás vítanou formou porovnania si svojich vedomostí s rovesníkmi. Do pondelka, 14. novembra 2011, si preto v triednych kolektívoch svedomito premyslite, koho do súťaže nominujete ako súťažiaceho a ktorí z Vás sa súťaže zúčastnia v pozícii publika.

Mená troch súťažiacich a jedného náhradníka oznámte do stanoveného termínu v učebni informatiky.

Zatiaľ všetky tri predchádzajúce ročníky súťaže vyhrali študenti vtedajšej oktávy. Podarí sa po troch rokoch niektorej inej triede prerušiť doterajšiu dominanciu ôsmakov alebo naopak, vybojujú si opäť, už po štvrtý krát, víťazstvo študenti oktávy? O všetkom sa rozhodne v stredu, 16. novembra 2011, počas tretej vyučovacej hodiny, v učebni Promethean.

Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií