Tradícia prerušená, po prvýkrát zvíťazili tretiaci

Pri príležitosti týždňa vedy a techniky sa 16. novembra 2011 uskutočnil už štvrtý ročník prírodovednej vedomostnej súťaže. K hladkému priebehu nám opäť poslúžila digitálna technika - interaktívna tabuľa Promethean, softvér a hardvér vlastnej výroby slúžiaci na elektronické prihlasovania sa súťažiacich kolektívov na otázky a digitálne zobrazovanie bodového stavu súťažiacich družstiev.

Otázky kvízu pozostávali z vedomostí z matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Z každého predmetu si súťažiaci vyberali otázky v hodnote od 1000 do 6000 bodov v prvom kole a od 7000 do 8000 bodov v druhom kole (finále), odstupňované podľa náročnosti. Na ich zodpovedanie mali časový limit 60 sekúnd, ktorých odpočítavanie sa zobrazovalo pod otázkou. Jednotlivé družstvá sa prihlasovali elektronicky. To zabezpečilo regulárny priebeh súťaže.

Celou súťažou sprevádzala moderátorka Andrea Mladá.

Možnosť súťažiť dostali opäť študenti najvyšších ročníkov - tried septimy, oktávy, 3.A a 4.A. Po troch víťazstvách družstiev oktávy z rokov 2008, 2009 a 2010 sme s napätím očakávali, ako súťaž dopadne tentokrát a či sa tohtoročným študentom oktávy podarí nadviazať na tradíciu ich predchodcov.

História sa však už nezopakovala. Študenti ôsmeho ročníka dobojovali tentokrát už v prvom kole. Víťazstvo v tomto ročníku si vybojovali študenti z 3.A triedy v zložení Radka Džatková, Patrik Chudý a Adam Sipos. Na druhom mieste skončilo družstvo zo 4.A triedy, tretie miesto obsadili študenti z oktávy a štvrtí skončili žiaci septimy.

Víťazom blahoželáme. Všetkým študentom, ktorí sa súťaže zúčastnili, ďakujeme. Ďakujeme tiež pedagógom, ktorí sa podieľali na tvorbe otázok do kvízu.

Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií