Študentská kvapka krvi

Tak ako je u nás v škole pekným zvykom, 17. 10. 2011 sme sa znovu zúčastnili Študentskej kvapky krvi. Tentokrát sme necestovali do NTS v Nitre, ale ich milí pracovníci prišli za nami do SOUE vo Vrábľoch.

Z našej školy svojich 450 ml najvzácnejšej tekutiny darovalo 6 študentov 4.A triedy, z ktorých jeden (Ervín Hiller) daroval už po tretíkrát, ostatní boli prvodarcovia. Krv darovali už tradične aj naši dvaja pedagógovia.

Dobrú vôľu darovať krv malo viac študentov, ale neočakávaná choroba im zmarila dobrý úmysel. Avšak svoj úmysel môžu naši darovaniachtiví študenti uskutočniť už o 4 mesiace, kedy znovu pôjdeme spoločne podporiť túto šľachetnú myšlienku. Je veľký predpoklad, že o 4 mesiace nás bude viac, pretože 18-ročných študentov v škole dovtedy pribudne.

Všetkým darcom ďakujeme za to, že nabrali odvahu darovať krv. Možno tým rozhodli aj o osude iného človeka a zachránili mu život. Taký pocit stojí za to!

Mgr. Mária Hritzová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií