A znova naše rétorky poputujú do Zvolena

Na hodinách slovenského jazyka sa venujeme i rečníckemu prejavu. Preto sa už tradične zapájame do súťaže v rétorike, ktorej krajské kolá sa konajú v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. V tomto školskom roku nás prezentovali 2 žiačky - Adriana Poláková a Lenka Miklóssyová z kvarty (4.G) v II. kategórii a dve žiačky - Terézia Čokynová (2.B) a Andrea Mladá (3.A) v III. kategórii. Súťaž je dvojkolová. V prvej časti súťažiaci prednesú doma pripravenú úvahu na ľubovoľnú tému.

V druhej časti preukazujú svoju pohotovosť a štylistické schopnosti. K vyžrebovanej téme v priebehu 15 minút majú napísať a potom predniesť s dodržaním všetkých prejavov rečníctva svoj názor na danú tému, prípadne slávnostný prejav alebo príhovor. Naše rétorky dokázali, že si vedia poradiť i s témami, ktoré na prvý pohľad nie sú veľmi lákavé (jedny z nich napr. mali názov - " Harfista na pešej zóne trilkuje" a "Kto je zberateľom vulgarizmov?").

Preukázali pohotovosť a tvorivosť, o čom svedčí i ich umiestnenie:

V II. kategórii - 1. miesto obsadila Lenka Miklóssyová - postupuje do celoslovenského kola
3. miesto - Adriana Poláková

V III. kategórii - 1. miesto - Andrea Mladá - postupuje do celoslovenského kola
2. miesto - Terézia Čokynová

Všetkým dievčatám blahoželáme a víťazkám budeme držať palce, aby úspešne obstáli i v celoslovenskom kole na súťaži Štúrov Zvolen 28. mája.

Mgr. Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií