Svetový deň výživy

Tento deň bol vyhlásený na 20. Globálnej konferencii Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo v novembri roku 1979 v Ríme. Odvtedy sa každoročne 16. októbra pripomína vo viac ako 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Cieľom Svetového dňa výživy sú napríklad zvýšenie úrovne výživy ľudí, zlepšenie životného štandardu obyvateľstva na celom svete, eliminácia ochorení spojených so zlými stravovacími návykmi, tiež zvýšenie povedomia o potrebnej výžive a v neposlednom rade zníženie počtu hladujúcich vo svete.

Na našej škole sa konal tiež a to už po druhýkrát. Do organizovania sa zapojilo niekoľko šikovných rúk a tak sa náš vestibul na pár dni premenil na výstavu jabĺk, hrozna a mrkvy. Okrem toho, že sme mali možnosť prečítať si niečo o týchto druhoch plodín, ktoré sú jedným z najväčších zdrojov vitamínov a navyše sú na Slovensku bežne dostupné, nás pri referátoch čakalo niekoľko 3D projektov a jeden zaujímavý model zmenšenej vinice. Taktiež sme mali možnosť vypočuť si výstižnú reláciu o cieľoch a príčinách vyhlásenia tohto dňa. Tí, ktorí pozorne počúvali sa mohli dozvedieť množstvo zaujímavostí a bežných faktov, ktoré by sme mali každodenne dodržiavať.

Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva a ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života, taktiež je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najzávažnejších ochorení... Podať menšiu osvetu a dôležité informácie pre našich študentov - to bol jeden z najhlavnejších dôvodov uskutočnenia. Presnejšie povedané týždňa, ktorý sme si my zo Svetového dňa výživy urobili a to aj s tým plusom, že každý deň mali študenti možnosť pochutnať si na šťavnatých jablkách, ktoré na nich čakali dole vo vestibule. Práve množstvo času, ktorý sme dostali na pripomenutie dôležitosti tohto dňa, by malo každého z nás inšpirovať k tomu, aby sa zamysleli nad svojimi či kamarátovými stravovacími návykmi a nad tým, že nie každý človek má možnosť dopriať si každý deň presne to na čo má chuť. Malým pokrokom môže byť už iba pridanie trošky zeleniny do nášho denného jedálnička, či menšie plytvanie s jedlom, ktoré by nikto nemal brať ako samozrejmosť, pretože veľkému percentu ľudí na svete je odopierané či bežne nedostupné.

Všetko však treba jesť s mierou, čomu nasvedčuje aj stará ľudová múdrosť, ktorá vraví: "Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi."

Ľubica Račeková, 7.G

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií