Ťahák už po tretí raz v Brne

Začiatkom decembra, presne druhého - v piatok, vycestovala šéfredaktorka Petra Krčmáriková s vedúcou časopisu p. p. Valkovou do Brna. Do celorepublikovej súťaže českých časopisov sme sa prihlásili už tretí rok. Po úspechoch vo Zvolene na "Štúrovom pere" sme si chceli overiť svoje šance i v Čechách.

V Brne nás prijali veľmi srdečne a rovnako ako na Slovensku i tu sme zožali len slová chvály a nestíhali sme odpovedať na zvedavé otázky ostatných redaktorov z celej ČR, ako sa nám darí dať dokopy taký kvalitný školský časopis. Všetky časopisy, ktoré pozvala porota do finále, boli rozvešané na nástenkách na chodbe pred učebňami a pod nimi boli pripnuté papiere, na ktoré sa prítomní mohli písomne k časopisu vyjariť. My sme tam mali len slová obdivu, ale našiel sa i pochybovač, ktorý položil otázku, či si grafiku naozaj robíme sami? A keďže v Bratislave k nám do vlaku pristúpil náš bývalý šéfredaktor Peťo Sabo, pre ktorého je stále Ťahák "srdcovou záležitosťou", ochotne vysvetľoval všetkým záujemcom, ako sa taká grafika robí.

Po slávnostnom otvorení sme sa rozišli do viacerých miestností – študenti mali besedy s novinármi, s fotografom. Po kratučkej prestávke jeden z redakcie prezentoval svoj časopis – jeho obsahovú stránku, celkové zameranie a prácu s časopisom. Pre učiteľov bol opäť pripravený seminár, na ktorom si vymieňali svoje skúsenosti s prácou v školských časopisoch. Najväčšie vrásky i našim českým kolegom robí finančná otázka, no našli sa i takí, ktorým celé vydanie časopisu sponzoruje mesto alebo škola.

Dopoludňajšie aktivity prešli veľmi rýchlo a všetci finalisti boli najviac zvedaví na to, ako ich v tomto roku porota ohodnotí. Náš Ťahák hneď prvý rok ocenili celkovým víťazstvom, vlani sme obsadili 1. miesto za obsah a v tomto roku – keďže porota v Brne každý rok chce povzbudiť iný časopis, ušlo sa nám 1. miesto za grafiku, 2. miesto za titulnú stranu a v hodnotení redaktorov ostatných časopisov sme obstáli na 3. mieste (žeby predsa len trochu závisti?).

Okrem cien poroty sme nadviazali kontakty i s viacerými redakciami z českých stredných škôl. Okrem Gymnázia z Třebone nás oslovili i študenti z Prahy a južných Čiech.

Úspechy nášho školského časopisu za posledné roky na Slovensku i v Čechách sú výzvou pre všetkých študentov, aby si vyskúšali svoje novinárske schopnosti, chuť písať, nehanbiť sa zverejniť i vlastnú tvorbu, niečo pekné ilustrovať, prísť s nápadmi, čo im v časopise chýba, hľadať sponzorov, aby sme mohli i naďalej vydávať časopis v takej kvalite, na akú sme si za posledné roky zvykli. Nezanevrieť na prácu, ak sa do konečného obsahu vyberie článok, ktorý má výstižnejší obsah – naopak, naštartovať sa na to, že ten môj ďalší tam určite zasvieti. Teším sa, že Eviny majú dobré nasledovníčky, držím im i celej redakcii palce, aby Ťahák bol stále Ťahákom.

Mgr. Blažena Valková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií